Selskabet Kjædens grundlag

Til alle tider har mennesket haft trang til at have et tilhørsforhold med medmennesker, som de kunne dele samme opfattelse med og i hvis selskab de kunne finde inspiration ved behageligt samvær.

I Kjæde Ordenen søger vi gennem vore samlinger og ritualer at bringe livsforståelse, udforske livets mening og bringe klarhed over livets mysterier ved hjælp af den kristne religion og menneskekærlighed.

Ved vore samlinger søger vi i nogle timer at lukke hverdagen ude og at koncentrere os om dette arbejde.

Uanset hvilken grad man befinder sig i, er alle lige, men den menneskelige indsigt forøges gennem graderne.

Vi er bredt repræsenteret fra alle samfundslag, og alle har ret til deres meninger, men vi undlader diskussioner om religion og politik.

Det er hver enkel broder og søster, der danner Selskabet Kjædens led og gør den levende.