Selskabet Kjædens historie

Selskabet Kjæden i sin nuværende form stammer tilbage fra den 27. november 1774. Denne dato betragtes stadig som Selskabet Kjædens Stiftelselsdag.

Selskabet Kjædens historie menes at gå helt tilbage til Skt. Knuds Gilderne fra det 12. århundrede, men Selskabet Kjædens statutter og virke blev rekonstrueret i oplysningstidens ånd i det 18. århundrede på lige fod med en del andre selskaber, hvor grundpillerne var de klassiske borgerlige dyder. Af disse selskaber har kun to overlevet, hvoraf Kjæden er det ene.

Selskabet Kjæden har siden sin stiftelse optaget kvinder og mænd på lige fod og Selskabet Kjæden har en lang tradition for at have sin ordensherre fra Kongehuset. Den første kongelige ordensherre var Kong Christian den VIII. I dag varetages denne position af Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth til Danmark, som beærer Selskabet Kjæden med sit aktive virke.

Kjædeordenen har siden 1780 haft et omfattende social-filantropisk arbejde. Et af Kjædens første projekter var at yde de sidste manglende 100 rdl. til oprettelse af en offentlig skole på Bornholm, efter at Amtsforvalteren havde gjort opmærksom på at der ikke fandtes nogen offentlig skole på øen. Yderligere vedtog man at betale for indkøbet af et indbundet eksemplar af skolebogen 'Jochims Underviisning' til alle skoler på øen.

Siden 1811 har Kjæden på foranledning af sognepræst Professor Brorson støttet den danske blindesag, og det er stadig formålet med Selskabet Kjædens udadvendte arbejde.

Det Kongelige Blindeinstitut, oprettet i juni 1811, blev drevet frem til 1858, hvor et nyt institut, bekostet af Selskabet Kjæden blev overdraget til staten.

Blindeinstituttet på Kastelvej

Herefter drev Selskabet Kjæden en Forsørgelsesanstalt og asyl for blinde i Klerkegade. Blindehjemmet fungerede helt op til 1971, hvor den sidste beboer flyttede ud.

I dag administrerer Selskabet Kjæden en formue, hvorfra der løbende uddeles legater til blinde og døvblinde. Selskabet Kjæden støtter såvel enkeltpersoner med behov for en håndsrækning, som projekter til fordel for blinde og døvblinde.

Selskabet Kjæden administrerer endvidere Kjøbenhavns Bespisningsanstalt af 1829.