Kjøbenhavns Bespisningsanstalt af 1829

I 1800-tallet blev der i København oprettet en række velgørende foreninger, hvis formål var at hjælpe værdigt trængende, så disse ikke behøvede at søge støtte fra fattigvæsenet og dermed miste deres borgerrettigheder.

Hjælpen bestod i uddeling af mad.

Den ældste og stadig eksisterende bespisningsforening er Kjøbenhavns Bespisningsanstalt af 1829.

Frem til 1970 uddelte foreningen endnu madportioner. Nu er støtten af økonomisk art.

I dag støtter Kjøbenhavns Bespisningsanstalt af 1829 mennesker, som primært kun har offentlig overførselsindkomst at leve af.

Støtte fra Bespisningsanstalten kan ikke søges, men enhver borger kan indstille en medborger i trange kår til at komme i betragtning.

En begrundet indstilling sendes til Selskabet Kjædens adresse og mærkes "Kjøbenhavns Bespisningsanstalt"