Støtte og ansøgning

Selskabet Kjæden støtter enkeltpersoner eller familier, der uforskyldt sidder i trange kår og hvor ansøgeren har et diagnosticeret synshandicap - enten som blind eller svagtseende eller som døv-blind.
Det er en forudsætning for støtte, at ansøgningen vedlægges lægelig dokumentation for synshandicap samt dokumentation for de økonomiske forhold.

Selskabet Kjædens Ansøgningsskema vedlagt de ønskede bilag sendes til Selskabet Kjædens adresse og mærkes "Legatansøgning".

Selskabet Kjæden støtter endvidere enkeltpersoner eller organisationers udviklingsprojekter, der har til hensigt at lette dagen og vejen for blinde, syagtseende og blinddøve. Ansøgning om støtte med kortfattet beskrivelse af projektetsformål og indhold samt projektets økonomi sendes til Selskabet Kjæden adresse og mærkes "Projekt".